Elämää Riistankauhun kennelissä

Susivahinkojen estäminen

Keskiviikko 21.2.2018 klo 11:42

Nyt kaikki allekirjoittamaan kansalaisaloite susivahinkojen estämisestä!

Aika paljon on vielä matkaa vaadittavaan määrään, jokaisen allekirjoitus on tärkeä!!

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2702

KOPIOITU SPJ:N SIVULTA:
Kahden suuren metsästyskoirajärjestön puheenjohtajat ovat tehneet kansalaisaloitteen, jonka tavoitteena 
on muuttaa lainsäädäntöä niin, että haittaa ja vahinkoa aiheuttaviin susiin voidaan puuttua nykyistä 
tehokkaammin. Aloitteessa vaaditaan myös susien aiheuttamien vahinkojen korvaamista täysimääräisesti ja 
nopeasti. Tämän lisäksi suden kannanhoidolliset tavoitteet ja kannan säätely olisi päätettävä alueellisesti 
EU:n läheisyysperiaatteen mukaisesti. Päätökset on tehtävä tarkoituksenmukaisella tavalla ja 
mahdollisimman lähellä niitä ihmisiä, joita asia arkielämässä koskee. 

Kansalaisaloitteen tarkoitus on edistää ja puolustaa suomalaista kulttuuria ja suomalaiseen perinteeseen 
vahvasti liittyvää elämäntapaa, jota koirien avulla metsästäminen edustaa, sekä suojella uhanalaista 
metsäpeurakantaamme. 

Kansalaisaloitteessa todetaan, että selventämällä välittömän puuttumisen kriteerejä ja ottamalla Suomen 
metsästyslakiin Ruotsin metsästyslain 28 §:ää vastaava säännös voitaisiin selventää näitä tilanteita. 

Kansalaisaloite on tarkastettu oikeusministeriössä 25.11.2017 ja samalla on saatu lupa nimien keruun 
aloittamiseen. Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se kerää vähintään 50 000 
kannatusilmoitusta 25.5.2018 mennessä. Kansalaisaloitetta voi kannattaa joko sähköisesti osoitteessa 
http://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2702 tai täyttämällä paperisen kannatusilmoituksen 
(https://www.kansalaisaloite.fi/files/Ka ... itus_W.pdf). 

Lisätietoja saa kansalaisaloitteen vireillepanijoilta: 

Pentti Isoviita, Oulu 
isoviitapentti@gmail.com 
+358503511410 
Suomen Pystykorvajärjestö r.y

Esa Kukkonen, Sievi 
eok@esakukkonen.fi 
+358443642271 
Suomen Harmaahirvikoirajärjestö r.y. 

Alkuperäisen aloitteen ensisijainen sisältö oli suden siirtäminen nelos liitteestä liitteeseen viisi koko Suomen alueella. Tämän lisäksi suden kannanhoidolliset tavoitteet ja kannan säätely olisi päätettävä alueellisesti EU:n läheisyysperiaatteen mukaisesti. Aloite palautettiin uudelleen muotoiltavaksi Oikeusministeriöstä merkinnällä: Aloitteenne on palautettu muokattavaksi, koska kansalaisaloitteella voi ehdottaan ainoastaan muutosta Suomen lainsäädäntöön. Nyt mennään tällä aloitteella ja toivottavasti mahdollisimman moni allekirjoittaisi tämän. Kaikki paine lainsäätäjien suuntaan susiasioissa on tarpeen.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: susivahingot, kansalaisaloite