HIRV-1 3xSERT Riistankauhun Gemma

Ensimmäiset haukut haukuttiin syksyllä 2021, mutta intoa on ollut vielä vähän liikaa ja haukut eivät ole tahtoneet jäädä paikalleen. 2022 vuonna työskentelyt alkoivat sujumaan paremmin ja löydötkin alkoivat jäämään paikoilleen. Pisin työskentely oli yli 12 h ja hirvenpyynnissä kaatokin saatiin.

Oman hirvitilanteen ollessa heikko v. 2022, käytiin mutka E-P:n kokeissa, tuloksena HIRV-1 tulos 86,5 pist.

2023 näyttelyistä kolmas serti ja koerintamalla jatketaan syksyllä